Five Star Golf Academy
De Golfschool op Golfpark Wilnis
Golfopleidingen 2017 voor leden en potentiële
nieuwe leden

Op Golfpark Wilnis kunt u een complete opleiding volgen tot EGA handicap 54 (het vroegere GVB). De Golfschool is een samenwerking tussen de Five Star Golf Academy, Golfpark Wilnis, Golfclub Veldzijde en de Professionals van Five Star Golf die les geven op het Golfpark. De Handicap & Regelcommissie van Golfclub Veldzijde verzorgt in dit kader de spelregellessen en het NGF Golfregelexamen.

Spelregellessen en Examens 2017

Gedurende het seizoen (april t/m oktober) wordt 5 maal het NGF Golfregelexamen afgenomen.
Ter voorbereiding op dit theorie-examen kunt u 2 spelregellessen volgen. Het volgen van deze lessen wordt ten zeerste aanbevolen omdat de praktijk heeft geleerd dat de kans van slagen daarmee aanzienlijk wordt verhoogd.
Bij de lessen krijgt u het Spelregelboekje en een hand-out van de presentaties.
In de lessen komen de volgende zaken aan de orde:

Les 1: Etiquette & Veiligheid, Stableford Systeem (puntentelling) en Scorekaart
Les 2: Golfregels in de praktijk (op de golfbaan)
Daarna volgt aansluitend het NGF Golfregelexamen.

Voor de stappen die u als beginnend golfer neemt gebruiken wij het Golfpaspoort van de Golfschool. Het Golfpaspoort krijgt u bij de aanmelding (zie hieronder).

Hoe meld ik mij aan en wat zijn de kosten?

De spelregellessen en de examens zijn toegankelijk voor zowel leden van Golfclub Veldzijde als voor potentiële nieuwe leden die les krijgen van onze Professionals.     

 Voor leden: Golfclub Veldzijde heeft voor nieuwe leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen: het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en (zoals voor alle leden) het lidmaatschap van de NGF. Voor leden van Golfclub Veldzijde is dit lespakket gratis m.u.v. het examengeld. Deze kosten bedragen € 10,- per examen.
Daarnaast kunnen leden van Golfclub Veldzijde gratis gebruik maken van de zgn. ‘buddyservice’ en krijgen daarbij o.a. voor de oefenrondes begeleiding van een ervaren golfer van Golfclub Veldzijde. Deze oefenrondes kunnen worden gebruikt voor het behalen van EGA handicap 54. (zie de website voor meer informatie)

Voor potentiële nieuwe leden: Golfclub Veldzijde heeft ook voor potentiële nieuwe leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en een tijdelijke registratie bij de NGF voor max. één jaar. De kosten van het pakket bedragen € 50,- te voldoen door dit bedrag over te maken op rekening NL04 ABNA 0591 3373 20 t.n.v. Golfclub Veldzijde o.v.v. ‘lespakket’. Het genoemde pakket leidt op t/m het Golfregelexamen. Mocht u binnen drie maanden na aanmelding besluiten alsnog lid te worden van Golfclub Veldzijde dan worden de kosten van het golfpakket gecrediteerd (minus de examenkosten).
Om de registratie van een EGA handicap (hcp 54 en lager) mogelijk te maken moet u als golfer geregistreerd staan bij de NGF. Dit kan door een lidmaatschap aan te gaan bij Golfclub Veldzijde (dit laatste gebeurt automatisch zodra u een speelrecht afneemt bij Golfpark Wilnis). Wilt u geen lid worden dan biedt Golfpark Wilnis u de mogelijkheid om uw handicap te laten registreren bij ClubNL.
ClubNL is een virtuele vereniging met een erkenning van de NGF, waar u o.a. uw handicap kunt laten registreren. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Golfpark Wilnis en op de website van ClubNL: http://www.dclub.nl/

Registratie bij de NGF zoals hierboven aangegeven levert in beide gevallen het bekende NGF EGA handicapkaartje op.

Voor het deelnemen aan de spelregellessen en de examens meldt u zich aan door het sturen van een e-mail naar golfschool@golfclubveldzijde.nl tot 1 week voorafgaand aan de betreffende les of het examen.

Informatie over het Golfregelexamen en het 9-stappenplan van de NGF

U wordt opgeleid voor het officiële Golfregelexamen van de NGF. De Golfschool volgt daarbij de eerste 2 stappen van het zgn. 9-stappenplan van de NGF. Het daarbij behorende lesmateriaal krijgt u uitgereikt bij de aanmelding bij de caddiemaster van Golfpark Wilnis. Meer informatie over het Golfregelexamen en het 9-stappenplan vindt u op de websites www.golfclubveldzijde.nl  en www.ngf.nl onder “Beginnen met golf”.
Meer informatie over Golfpark Wilnis vindt op www.golfparkwilnis.nl

    Lesdata 2017:  (downloaden als pdf)   
zaterdag 1 april
zaterdag 8 april
dinsdag 11 april
Les 1: 10.00 – 12.45 uur
Les 2: 10.00 – 13.00 uur
Examen: 19.30 uur
dinsdag 9 mei
zaterdag 13 mei
woensdag 17 mei
Les 1: 19.30 – 22.15 uur
Les 2: 10.00 – 13.00 uur
Examen: 19.30 uur
donderdag 15 juni
dinsdag 20 juni
donderdag 22 juni
Les 1: 19.30 – 22.15 uur
Les 2: 19.00 – 22.00 uur
Examen: 19.30 uur
dinsdag 8 augustus
woensdag 16 augustus
maandag 21 augustus
Les 1: 19.30 – 22.15 uur
Les 2: 19.00 – 22.00 uur
Examen: 19.30 uur
zaterdag 23 september
zaterdag 30 september
donderdag 5 oktober
Les 1: 10.00 – 12.45 uur
Les 2: 10.00 – 13.00 uur
Examen: 19.30 uur

Als er zich wijzigingen voordoen in het rooster dan vindt u dit op www.golfclubveldzijde.nl

U wordt verzocht uw Golfpaspoort mee te nemen naar de lessen. Voor de praktijkles hoeft u alleen uw golfschoenen mee te nemen.

De Handicap & Regelcommissie
Golfclub Veldzijde

en

FIVE STAR GOLF ACADEMY
Voor het boeken van golflessen/cursus gaat u naar :
 http://www.fivestargolf.nl/locaties/golfpark-wilnis.html

Tom van Haaren                             Jacques Balvert                            Bas Kräwinkel
PGA-A professional                          PGA-A professional                        PGA-B professional
06 41 54 63 38                                 06 44 33 27 88                                06 52 30 03 83
info@fivestargolf.nl                          jacquesbalvert8@gmail.com            bas@kraewinkel.nl   

YOUR GOLFGAME IS OUR DRIVE

Golfpaspoort

Golfclub Veldzijde GolfPaspoort Het golfpaspoort ziet er als volgt uit: (klik op de onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave)                    

 

 

Laatste nieuws