Wedstrijdreglement Heren Senioren

Introductie

De Heren Seniorencommissie van Golfclub Veldzijde (GCV) organiseert evenementen (wedstrijden) voor de heren senioren die lid zijn van Golfclub Veldzijde, 50 jaar en ouder en speelrechthouder zijn van de 18 holes baan op Golfpark Wilnis (GPW).  Daarnaast zijn andere heren senioren van GCV welkom bij de wedstrijden mits er plaats beschikbaar is. Ook gasten kunnen op uitnodiging van een meespelend lid meedoen aan de wedstrijden mits er plaats beschikbaar is. De wedstrijden staan open voor senioren met een actieve EGA handicap van maximaal 36.

De wedstrijden worden gespeeld op alle donderdagen van het jaar. De openings-en sluitingswedstrijd van het zomer- en winterseizoen worden gespeeld op woensdag.

Deelnemers kunnen spelen vanaf de gele of de rode tee’s.

Met uitzondering van de bijzondere wedstrijden zoals openings-en sluitingswedstrijden en zogenaamde  fun-wedstrijden worden de wedstrijden gespeeld in competitieverband.

In de zomer worden drie competities gespeeld:

– Een serie qualifying Strokeplay wedstrijden. Een best of four competitie
– Een serie qualifying Stableford wedstrijden. Een best of four competitie
– Een Eclectic (Ringer) serie van 7 qualifying Stableford wedstrijden

Daarnaast is op de kalender nog plaats voor een aantal non-qualifying fun-wedstrijden. De wedstrijdvorm wordt gedurende het seizoen per wedstrijd door de commissie vastgesteld.

Het zomerseizoen wordt afgesloten met een gunshot wedstrijd, 18 holes Texas Scramble of een andere teamwedstrijd. Gevolgd door een gezamenlijk diner.

In de winter worden drie non-qualifying Eclectic Stableford series gespeeld met handicap verrekening. De eerste twee series worden afgesloten met een gunshot wedstrijd, een 9-holes Texas Scramble of een andere teamwedstrijd.  De laatste serie wordt afgesloten met de openingswedstrijd van het nieuwe zomerseizoen. Een gun-shot wedstrijd, 18 holes Texas Scramble, ook gevolgd door een gezamenlijk diner.

De reguliere wedstrijden starten altijd op hole 1 van de 18 holes baan van GPW te beginnen om
08:40 u [1]. Er wordt gestart met een interval van tien minuten in flights van drie spelers. Gedurende het zomerseizoen met een maximum van 72 spelers (24 flights) en gedurende het winterseizoen met maximaal 51 deelnemers (17 flights).

De commissie kan bij voldoende belangstelling besluiten tot het organiseren van 9-holes wedstrijden en 9-holes competities. Het maximum aantal spelers van 60 resp. 51 blijft daarbij staan. De 9-holes wedstrijd start altijd aansluitend op de 18-holes wedstrijd en wordt gespeeld op de eerste 9 holes.

SPELREGELS

Inschrijven

Inschrijven (en uitschrijven) voor een wedstrijd kan vanaf drie weken voor de wedstrijd. De inschrijvingstermijn sluit twee dagen voor de wedstrijd. Indien een wedstrijd op donderdag wordt gespeeld sluit de inschrijvingstermijn op dinsdag 00:00 u.

De deelnemers kunnen bij het inschrijven aangeven of ze vroeg dan wel laat willen starten, van rood of geel willen spelen en eventueel 9 holes willen lopen. De commissie dient een week voor de wedstrijd bij de caddymaster te melden hoeveel handicarts ingezet gaan worden. Deelnemers die van een handicart gebruik willen maken worden verzocht hiermee rekening te houden. Per wedstrijd geldt een maximum van 3 handicarts.

Spelers die 9 holes lopen worden ingedeeld na de laatste flight met spelers die 18 holes lopen.. Zodoende kunnen zij bij de prijsuitreiking van de eerste groep (zie hieronder) aanwezig zijn.

De startlijsten word uiterlijk een dag voor de wedstrijd op de website van GCV gepubliceerd. Ook ontvangen de deelnemers een startlijst via e-mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun starttijd.

Bij het opstellen van de startlijsten houdt de wedstrijdleiding zo veel mogelijk rekening met wensen van individuele deelnemers. Voorkeuren voor het spelen van de wedstrijd zonder een met name genoemde andere deelnemer worden niet gehonoreerd.

Afmelden na het sluiten van de inschrijvingstermijn dient zo veel mogelijk voorkomen te worden maar kan telefonisch of per e-mail bij de wedstrijdleiding (commissie) van de dag.

 Reserves

Een speler die bij het inschrijven op de reservelijst komt kan door het uitschrijven of afmelden van een reeds ingeschreven deelnemer alsnog op de startlijst komen. Ook diegenen die op de reservelijst staan worden aangeraden de website en hun e-mail nauwlettend te volgen.

 Melden voor de wedstrijd

Deelnemers aan de wedstrijd worden verzocht zich uiterlijk 30 minuten voor hun afslagtijd te melden bij de wedstrijdleiding. Na betaling van het inschrijfgeld van € 2,50 ontvangt de deelnemer zijn scorecard. Deelnemers aan de 9 holes wedstrijd worden verzocht zich uiterlijk 30 minuten voor de afslagtijd van de eerste 9 holes flight te melden.

Speelrechthouders van de Par 3 baan en gastspelers dienen bij de wedstrijdleiding aan te tonen dat zij hun greenfee hebben voldaan bij de caddymaster.

Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen die voorafgaand aan de wedstrijd door de commissie bekend worden gemaakt.

Doorloopsnelheid en fair-play

Spelers worden verzocht gereed te staan op de Tee om af te slaan op hun afslagtijd.
(Regel 6-3a; de speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd.)

Deelnemers aan de wedstrijden dienen zich te houden aan de maximaal toegestane doorlooptijden. Voor 9 holes geldt een doorlooptijd van 2 uur en 10 minuten en voor 18 holes 4 uur en 20 minuten.

Het correct toepassen van de golfregels door alle deelnemers is een vanzelfsprekendheid. Toch wil de commissie niet nalaten de deelnemers aan onze wedstrijden hierop te wijzen. Een goede sfeer en gezelligheid staan voorop bij de wedstrijden voor de heren senioren. Die goede sfeer kunnen we behouden als we ons allemaal en bij elke wedstrijd houden aan de golfregels.

Per flight is de speler met de laagste EGA handicap de flightcaptain. Van hem wordt verwacht dat hij let op de doorlooptijden, zorgt voor aansluiting bij de voorliggende flight en fair-play.

 Afgelasten en staken van een wedstrijd

De commissie zal een wedstrijd afgelasten wanneer meer dan 50% van de ingeschreven deelnemers zich afmeldt nadat de inschrijvingstermijn is gesloten.
Een wedstrijd zal worden gestaakt als gedurende een wedstrijd meer dan 50% van de deelnemers die zijn gestart zich heeft teruggetrokken en of de baan heeft verlaten wegens de weersomstandigheden. Ook kan een wedstrijd worden gestaakt in geval van een calamiteit, een ernstig of fataal ongeluk van één van de deelnemers. Te beoordelen door de wedstrijdleiding.

Bij onweer is regel 6.8 van toepassing.

Deelnemers aan de wedstrijden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Prijzen en prijsuitreiking

Het volgende is van toepassing op het aantal en soort prijzen[2]:

– Bij minder dan twee complete flights alleen een eervolle vermelding voor de winnaar.
– Bij minimaal twee complete flights (6 of meer spelers) alleen een eerste prijs.
– Bij minimaal vier complete flights (12 of meer spelers) een eerste en een tweede prijs
– Bij zes complete flights (18 of meer spelers) een eerste, tweede en derde prijs.

Dit geldt voor zowel de 18-holes als de 9-holes wedstrijden.

Het aantal flights dat van start gaat bij de heren senioren is in de zomer maximaal 24. Het gevolg is dat de deelnemers gedurende een periode van meer dan drie uur binnenkomen na de wedstrijd. Voor veel vroege starters wordt het wachten op de prijsuitreiking dan te veel.

De Heren Seniorencommissie heeft daarom besloten twee prijsuitreikingen per 18 holes wedstrijd te organiseren. De eerste prijsuitreiking nadat de helft van de flights binnen is en de tweede prijsuitreiking na binnenkomst van de laatste flight. Op basis van het resultaat zoals vermeld op de scorecards worden per groep de prijzen uitgereikt. Ook worden per groep prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties zoals Neary, Longest en Leary. De prijsuitreiking voor deelnemers aan 9 holes wedstrijden vindt gelijk plaats met de prijsuitreiking van de eerste groep 18 holes spelers.

Scorecards dienen correct en duidelijk leesbaar te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening van de speler en zijn marker. Scores moeten direct na afloop van de ronde worden ingevoerd op één van de computer terminals in de hal op de begane grond van het clubhuis of m.b.v. een smartphone via de website van EGolf-4U.
Vergeet niet na het invoeren van uw score uw score ook op te slaan.

Birdies dienen aangegeven te worden op de scorecard van de speler door de score op de betreffende hole duidelijk te omcirkelen. Voor elke gespeelde birdie ontvangt de deelnemer een vogeltje.

De uitslag van de wedstrijd als geheel wordt uiterlijk op de dag na de wedstrijd op de website gepubliceerd.

Bijzondere prestaties

De commissie beslist per wedstrijd of een Neary, Leary en/of Longest van toepassing zijn en op welke holes. Als er ook een 9-holes wedstrijd gespeeld wordt zijn de Neary, Leary en Longest altijd op de eerste negen holes omdat de spelers die negen holes lopen dan ook in aanmerking kunnen komen voor de deze prijzen.

Spelers die van Rood afslaan komen niet in aanmerking voor de Longest tenzij alle deelnemers van Rood afslaan.

Prijzen voor de competities en wisselprijzen

Elke competitie kent een prijswinnaar. We onderscheiden de volgende competities:

– Een serie Stableford wedstrijden tijdens het zomerseizoen, best of four.
– Een serie Strokeplay wedstrijden tijdens het zomerseizoen, best of four.
– Een Eclectic (Stableford) serie gedurende het zomerseizoen
– Drie Eclectic (Stableford) series gedurende het winterseizoen

De commissie kent twee wisselprijzen:

Eén voor de senior van het jaar en één voor de winterkoning.

Het resultaat wordt bepaald door de totaalscore bij de diverse competities gedurende het hele afgelopen zomer- of winterseizoen.

Daarnaast is een wisselprijs beschikbaar gesteld door Henk Eijlers voor de winnaar van de jaarlijkse 4-stokken wedstrijd.

Adviesgroep VEKO B.V. uit Woerden stelt een wisselprijs beschikbaar voor de winnaar van de jaarlijkse fun-wedstrijd ‘Playing the blues’.

Jaarlijks spelen de senioren van Veldzijde één of twee wedstrijden tegen de senioren van Liemeer. De winnende ploeg krijgt de wisseltrofee.

 Tenslotte

De commissie stelt alles in het werk om de wedstrijden en andere evenementen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat kan alleen met de welwillende medewerking van onze deelnemende senioren. Gelet op het aantal inschrijvingen mogen we stellen dat het geboden programma aan de wensen voldoet. Dat betekent niet dat de commissie op haar handen gaat zitten. Wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het programma aantrekkelijker en gevarieerder te maken mocht daar behoefte aan zijn. Maar ook om met de evenementen een nog groter publiek te bereiken. Uiteraard binnen de randvoorwaarden waaraan onze vereniging is gehouden.

De commissie stelt suggesties, commentaar, kritiek maar ook complimenten zeer op prijs. Mondeling bij individuele commissieleden en/of via e-mail adres herensenioren@golfclubveldijde.nl

 WEDSTRIJDVORMEN

  1. Strokeplay en Stableford

Alle individuele wedstrijden die de Heren Seniorencommissie organiseert zijn Strokeplay wedstrijden met handicap verrekening. De golfregels voor Strokeplay wedstrijden zijn van toepassing. Dit impliceert dat moet worden doorgespeeld tot is uitgeholed. Verplicht uitholen geldt alleen niet als er sprake is van een Stableford wedstrijd. In dat geval dient de speler zijn bal op te nemen als er geen punten meer te behalen zijn.

  1. Texas Scramble (Strokeplay)

Hier is sprake van een teamwedstrijd. In plaats van flights van 3 wordt hier gespeeld in flights van 4 spelers. Iedere speler slaat af en het team besluit welke bal het best ligt om vervolgens alle vier vanaf die plek verder te spelen. De drie andere spelers plaatsen hun bal binnen één stoklengte bij de gekozen positie en spelen vandaar ook hun tweede slag. Etc.etc. tot is uitgeholed. De score (aantal slagen) van het team wordt als resultaat op de score card genoteerd.

Van iedere speler in het team moet 4 keer een afslag worden gekozen. Bij een 18 holes wedstrijd houden we nog 2 vrije afslagen over. Bij een 9 holes wedstrijd moeten van ieder speler in de flight 2 afslagen gekozen worden en rest nog 1 vrije keuze. De vrije afslagen hoeven niet persé bewaard te worden tot de laatste holes.

De playing handicap van het team is 75% van de gemiddelde playing handicap van de spelers in het team. Deze team-playing handicap staat vermeld op de scorecard. De uitslag wordt bepaald aan de hand van de netto scores van de teams, bruto aantal slagen min playing handicap van de flight.

  1. Alliance Stableford

Deze wedstrijdvorm is een teamwedstrijd. De flights bestaan uit 4 spelers. Iedere deelnemers speelt individueel Stableford. Per hole noteert de team-captain de som van de twee beste Stableford scores op de score card van het team. Dus als de spelers 3, 2, 2 en 0 punten scoren, dan noteert de team-captain 3 + 2 = 5 punten.

De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door de ‘Stableford’ score van de teams.

  1. Playing the blues

Bij deze wedstrijdvorm moeten de spelers 9 keer van rood en 9 keer van geel afslaan waarbij de handicap verrekening blauw van toepassing is. De spelers mogen zelf kiezen op welke hole ze van geel dan wel van rood willen afslaan. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door de Stableford scores van de deelnemers.

  1. 4-stokken wedstrijd

Een maal per jaar spelen de heren senioren een 4-stokken wedstrijd. Hierbij mogen de deelnemers maar vier stokken meenemen de baan in. De putter is daarbij verplicht een van de vier stokken. Ook deze wedstrijd is een individuele Stableford wedstrijd met handicap verrekening. Gestart wordt op hole 1 en hole 10.

De winnaar mag zich voor een jaar de trotse eigenaar noemen van de felbegeerde ‘Henk Eijlers wisseltroffee’. Een prachtig bronzen kunstwerkje dat een golfer uitbeeldt die op zijn putter leunt.

[1] Gedurende het zomerseizoen van 2017 wordt gestart vanaf 08:40 u met maximaal 72 spelers.
In het winterseizoen wordt tot nader order gestart vanaf 09:00 u met maximaal 51 spelers.

[2] De prijzen die de commissie ter beschikking stelt kunnen wijzigen.

Laatste nieuws