ALV woensdag 17 april

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 17 april a.s.

De uitnodiging wordt begin april aan onze leden gestuurd.