Local Rules

  1. 1. Buiten de Baan (Regel 27-1)

Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte palen. De laterale waterhindernis op hole 7 en hole 8 aan de linkerzijde strekt zich uit tot in het oneindige naar links (in oostelijke resp. in zuidelijke richting).

  1. 2. Vaste Obstakels (Regel 24)

Alle Palen die een markering vormen van hindernissen, afstand, richting, beregening, drainage, etc. zijn vaste obstakels. NIET verwijderen!! Handelen volgens Regel 24-2b.
Als er sprake is van belemmering door palen van aangepaalde bomen, is de speler verplicht  deze belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.
Alle vaste sproeikoppen zijn vaste obstakels. Indien de bal door de baan ligt en er is sprake van een belemmering door een vast obstakel dat zich op of binnen twee stoklengten van de green bevindt en zich ook binnen twee stoklengten op de speellijn tussen de bal en de hole bevindt, mag de speler de belemmering als volgt ontwijken: de bal moet worden opgenomen en gedropt op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat: (a) niet dichter bij de hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat (c) niet in een hindernis of op de green is.

  1. 3. Grond in bewerking (G.U.R.) (Regel 25)

Wordt aangegeven door blauwe palen en/of bordjes G.U.R.  Ook kan G.U.R. worden aangegeven door witte lijnen. Indien er sprake is van een belemmering  door G.U.R.  is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.

    1. 4. Stenen in de bunkers

Stenen in de bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1 is van toepassing).

  • 5. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter.
Indien een speler gedurende een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om daarmee ook andere gegevens te bepalen om zijn spel te kunnen beïnvloeden (bijv. hellingshoek, windsnelheid, windrichting, advies over de clubkeuze etc.), dan overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden, mits die informatie vóór de ronde is verkregen. Straf voor overtreding: Matchplay – verlies van de hole, Strokeplay – twee slagen.
Bij een volgende overtreding – diskwalificatie.

    1. 6. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
Straf voor overtreding: Matchplay – verlies van de hole, Strokeplay – twee slagen    

Aanvullende/afwijkende ‘Local Rules’  worden gepubliceerd bij de ingang van het clubhuis

In geval van calamiteiten bel 0297 – 281143 en 112
In het clubhuis is een AED aanwezig!

Laatste nieuws