Dringend hulp gezocht !!!

Aan alle leden van de golfvereniging: De jeugdcommissie heeft dringend versterking nodig om de continuïteit te kunnen borgen. Naast Bas Kräwinkel die de jeugd-golflessen verzorgt, is er op dit moment nog maar één moeder in de jeugdcommissie (Natascha Hellegers) die heeft toegezegd zich tot het einde van dit jaar te blijven inzetten voor de jeugd. Naast de communicatie (mails, whatsapp,…

Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde Wilnis, 29 maart 2019 Betreft : Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis: Woensdag 17 April 2019, aanvang 20.00…

Lees meer

Speelrechtvergoeding 2019

Voor het jaar 2019 zal door Golfpark Wilnis het speelrecht met 1,39 % worden verhoogd. Dit is conform de index. Daarnaast zal van rechtswege het lage btw-tarief van 6% naar 9% worden verhoogd. De contributie van Golfclub Veldzijde blijft ongewijzigd.

Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 17 april 2018

  Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:  Dinsdag 17 April 2018, aanvang 20.00 uur.  De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:  1. Opening 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van…

Lees meer

Speelrechtvergoeding 2018

Voor het jaar 2018 zal door Golfpark Wilnis het speelrecht met 0,32% worden verhoogd. Dat is conform de index. De contributie van Golfclub Veldzijde blijft ongewijzigd.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering op 18 april a.s. aanvang: 20.00 uur

Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde Wilnis, 4 april 2017 Betreft : Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:  Dinsdag 18 April 2017, aanvang 20.00 uur….

Lees meer

Woensdag 23 november a.s. Algemene Ledenvergadering

Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde Betreft : Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis op: Woensdag 23 November 2016, aanvang 20.00 uur. De agenda voor…

Lees meer

Nieuwe voorzitter voor de automatiseringscommissie gezocht

  Na een aantal jaren met veel inzet voorzitter van de automatiseringscommissie te zijn geweest heeft  Wim Smeets te kennen gegeven om uiterlijk met ingang van het nieuwe jaar zijn functie als voorzitter te willen neer leggen en uit de automatiseringscommissie te treden. Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar een opvolger voor Wim. De andere leden van…

Lees meer

Functieprofielen bestuur

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is afgesproken om de functieprofielen van de bestuursrollen ruim voor de komende vergadering te delen met de leden. Doel is om leden de gelegenheid te geven, in de situatie dat er een specifieke vacature in het bestuur ontstaat, zich kandidaat te stellen op basis van een openstaand functieprofiel. Het bestuur heeft momenteel de functies beschreven…

Lees meer

Save the Date ALV 19 april

Op 19 april is de volgende Algemene Ledenvergadering. Meer informatie volgt.    

Lees meer