Buddy service voor nieuwe leden van Golfclub Veldzijde

Voor nieuwe leden  van onze golfclub bestaat de mogelijkheid om de eerste ervaringen in de vereniging samen met een buddy op te doen. Dit zal meestal rondom het golfen zijn, maar zou ook betrekking kunnen hebben op sociale activiteiten.

Wat is het?

Een buddy is een (ervaren) clublid, die de nieuwe leden graag introduceert en zijn kennis over  het spel, de club en de baan met ze deelt. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als:

-Veiligheid in de baan;

-Sociaal gedrag in de baan en de club;

-Speeltempo en de zorg voor de baan;

-De regels bij het spelen van wedstrijden;

-Het volgen van lessen bij de Pro’s;

-Het (eventuele) gebruik van een golfpaspoort;

-De diverse pasjes die er zijn;

-Het gebruik van een locker;

-Het boeken van starttijden;

-Het inschrijven en deelnemen aan wedstrijden;

-Het lopen van de eerste Q-kaarten voor het behalen van het club handicap 54;

-Eventuele ondersteuning bij de Stableford telling;

-Het mogelijk introduceren tijdens club evenementen;

-Etc.

Kortom, iemand die u wegwijs maakt op en rond onze verenigingen en golfbanen.

Het buddy systeem valt onder de verantwoordelijkheid van de Nieuwe Leden Commissie.

Toewijzen buddies

Binnen enkele weken nadat iemand als lid geregistreerd is, zal het lid aan een buddy toegewezen worden. De buddy zal contact met het nieuwe lid zoeken teneinde de gewenste ondersteuning vast te stellen. Indien een nieuw lid in contact wil komen met een buddy, dan staan de contact gegevens van de buddies en de coördinator op de website.

Ook leden die al wat langer lid zijn van Veldzijde en (nog) op zoek zijn naar enige ondersteuning in de vereniging, kunnen contact zoeken met de buddy coördinator. In overleg zal dan vastgesteld worden waar de behoefte ligt en hoe deze het best met eventueel een buddy ingevuld kan worden.

Wat is het niet?

Het buddy systeem is er niet voor om gedegen speltechnische ondersteuning te geven. Daarvoor zijn de Pro’s van Golfpark Wilnis.

Eisen te stellen aan een buddy

Een buddy dient een goed begrip van het golfspel te hebben en goed inzicht in de baan en de vereniging. Uitgangspunt is derhalve dat een buddy een EGA hcp van maximaal 36.0 dient te hebben en minimaal 2 jaar lid van de vereniging dient te zijn.

Speelrecht buddy en nieuwe lid

Het is niet perse noodzakelijk om bij een koppeling een gelijk speelrecht te hebben tussen de buddy en het nieuwe lid. Opgemerkt dient te worden dat een buddy van de Par3 bij het spelen met een nieuw lid, bv voor het behalen van het clubhandicap 54, een greenfee op de grote baan zal moeten betalen. Golfpark Wilnis heeft voor in ieder geval het jaar 2013 toegezegd op deze greenfee van de buddy een korting te verstrekken, dit ter promotie van het buddy systeem.

Boeken starttijd voor het lopen van een Q-kaart

Indien de buddy een starttijd voor het nieuwe lid op de grote baan wenst te reserveren voor met name het lopen van een Q-kaart voor het behalen van het clubhandicap 54, dan kan de buddy een vroegtijdiger verzoek bij de caddiemaster doen voor een starttijd, tot aan maximaal 2 weken van te voren.

Het valt sterk te overwegen om, indien dit mogelijk is, het lopen van een Q-kaart door twee nieuwe leden en een buddy te laten plaats vinden. Dit scheelt de buddy de nodige tijd en het is ook goed voor de contacten van de nieuwe leden.

Meer informatie

De contact informatie van de buddies staat onder Leden| Commissies.

Via buddies@golfclubveldzijde.nl is de commissie via email bereikbaar.

Laatste nieuws