Golfopleidingen 2020 voor leden en niet-leden

Op Golfpark Wilnis kunt u een complete opleiding volgen tot EGA handicap 54 (het vroegere GVB).
Dit is mogelijk door een samenwerking tussen Golfpark Wilnis, Golfclub Veldzijde en de Professionals die les geven op het Golfpark. De Handicap & Regelcommissie van Golfclub Veldzijde verzorgt in dit kader de spelregellessen en het NGF Golfregelexamen.

Spelregellessen en Examens 2020

Gedurende het jaar wordt 5 maal het NGF Golfregelexamen afgenomen. Ter voorbereiding op dit theorie-examen kunt u 2 spelregellessen volgen. Het volgen van deze lessen wordt ten zeerste aanbevolen omdat de praktijk heeft geleerd dat de kans van slagen daarmee aanzienlijk wordt verhoogd.
Bij de lessen krijgt u het Spelregelboekje en een hand-out van de presentaties. In de lessen komen de volgende zaken aan de orde:

Les 1: Etiquette & Veiligheid, Stableford Systeem (puntentelling) en Scorekaart
Les 2: Golfregels in de praktijk (op de golfbaan)
Daarna volgt aansluitend het NGF Golfregelexamen.

Voor de stappen die u als beginnend golfer neemt gebruiken wij het Golfpaspoort, dat u krijgt van de Pro bij uw aanmelding (zie hieronder).

Hoe meld ik mij aan en wat zijn de kosten?

De spelregellessen en de examens zijn toegankelijk voor zowel leden van Golfclub Veldzijde als voor niet-leden die les krijgen van onze Pro’s. Voor het deelnemen aan de spelregellessen en de examens meldt u zich aan door het sturen van een e-mail naar golfschool@golfclubveldzijde.nl tot 1 week voorafgaand aan de betreffende les of het examen. Om te kunnen deelnemen moet u in het bezit zijn van het golfpaspoort en oefenpermissie hebben behaald op de Par3 baan. Dit gebeurt via de Pro waarvan u les krijgt. Tenslotte moet u ingeschreven staan bij de NGF. Dit gebeurt door de administratie van Golfpark Wilnis. Uw Pro kent daarvoor de weg.

 Voor leden: Golfclub Veldzijde heeft voor nieuwe leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen: het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en (zoals voor alle leden) het lidmaatschap van de NGF. Voor leden van Golfclub Veldzijde is dit lespakket gratis m.u.v. het examengeld. Deze kosten bedragen € 10,- per examen.
Daarnaast kunnen leden van Golfclub Veldzijde gratis gebruik maken van de zgn. ‘buddyservice’ en krijgen daarbij o.a. voor de oefenrondes begeleiding van een ervaren golfer van Golfclub Veldzijde. Deze oefenrondes kunnen worden gebruikt voor het behalen van EGA handicap 54 (zie de website voor meer informatie).

Voor niet-leden:

Golfclub Veldzijde heeft ook voor niet-leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en een tijdelijke registratie bij de NGF voor max. één jaar. De kosten van het pakket bedragen € 70,- te voldoen door dit bedrag over te maken op rekening NL04 ABNA 059.13.37.320 t.n.v. Golfclub Veldzijde o.v.v. ‘lespakket’. Het genoemde pakket leidt op t/m het Golfregelexamen. Mocht u binnen drie maanden na aanmelding besluiten alsnog lid te worden van Golfclub Veldzijde dan worden de kosten van het lespakket gecrediteerd (minus de examenkosten).
Om de registratie van een EGA handicap (hcp 54 en lager) mogelijk te maken moet u als golfer geregistreerd staan bij de NGF. Dit kan door een lidmaatschap aan te gaan bij Golfclub Veldzijde (dit laatste gebeurt automatisch zodra u een speelrecht afneemt bij Golfpark Wilnis). Wilt u geen lid worden dan biedt Golfpark Wilnis u de mogelijkheid om uw handicap te laten registreren bij ClubNL.
ClubNL is een virtuele vereniging met een erkenning van de NGF, waar u o.a. uw handicap kunt laten registreren. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Golfpark Wilnis en op de website van ClubNL: http://www.dclub.nl/

 

 Registratie bij de NGF zoals hierboven aangegeven levert in beide gevallen het bekende NGF EGA handicapkaartje op.

Informatie over het Golfregelexamen

U wordt opgeleid voor het officiële Golfregelexamen van de NGF. Het daarbij behorende lesmateriaal krijgt u uitgereikt bij de lessen. Meer informatie over het Golfregelexamen vindt u op de website van de NGF  www.ngf.nl onder ‘Beginnen met golf’.
Als er zich wijzigingen voordoen in het rooster dan vindt u dit op www.golfclubveldzijde.nl

U wordt verzocht uw Golfpaspoort mee te nemen naar de lessen. Voor de praktijkles hoeft u alleen uw golfschoenen mee te nemen.

Lesdata 2020: (Klik hier om het schema te downloaden)

Dag Datum Tijd Les
       
Zaterdag 1 febr. 10.00-12.30 1
Zaterdag 8 febr. 10.00-12.30 2
Woensdag 12 febr. 19.30 Examen
       
Zaterdag 2 mei 10.00-12.30 1
Zaterdag 9 mei 10.00-12.30 2
Dinsdag 12 mei 19.30 Examen
       
Donderdag 2 juli 19.30-22.00 1
Dinsdag 7 juli 19.00-21.30 2
Maandag 13 juli 19.30 Examen
       
Woensdag 29 juli 19.30-22.00 1
Maandag 3 aug. 19.00-21.30 2
Donderdag 6 aug. 19.30 Examen
       
Donderdag 27 aug 19.30-22.00 1
Dinsdag 1 sept. 19.00-21.30 2
Woensdag 9 sept. 19.30 Examen
       
zaterdag 7 nov. 10.00-12.30 1
Zaterdag 14 nov. 10.00-12.30 2
Woensdag 18 nov. 19.30 Examen

Tenslotte:

Voor meer informatie over de Pro’s, hun beschikbaarheid en het boeken van golflessen op Golfpark Wilnis kunt u terecht op www.golfparkwilnis.nl onder ‘De Golfschool’

De Handicap & Regelcommissie Golfclub Veldzijde

Golfpaspoort

Golfclub Veldzijde GolfPaspoort Het golfpaspoort ziet er als volgt uit: (klik op de onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave)                    

 

 

Laatste nieuws