Five Star Golf Academy
De Golfschool op Golfpark Wilnis
Golfopleidingen 2018 voor leden en niet-leden

Op Golfpark Wilnis kunt u een complete opleiding volgen tot EGA handicap 54 (het vroegere GVB). De Golfschool is een samenwerking tussen de Five Star Golf Academy, Golfpark Wilnis, Golfclub Veldzijde en de Professionals van Five Star Golf die les geven op het Golfpark. De Handicap & Regelcommissie van Golfclub Veldzijde verzorgt in dit kader de spelregellessen en het NGF Golfregelexamen.

Spelregellessen en Examens 2018

Gedurende het seizoen (april t/m oktober) wordt 5 maal het NGF Golfregelexamen afgenomen.
Ter voorbereiding op dit theorie-examen kunt u 2 spelregellessen volgen. Het volgen van deze lessen wordt ten zeerste aanbevolen omdat de praktijk heeft geleerd dat de kans van slagen daarmee aanzienlijk wordt verhoogd.
Bij de lessen krijgt u het Spelregelboekje en een samenvatting plus de hand-out van de presentaties.
In de lessen komen de volgende zaken aan de orde:

Les 1: Etiquette & Veiligheid, Stableford Systeem (puntentelling) en Scorekaart
Les 2: Golfregels in de praktijk (op de golfbaan)
Daarna volgt aansluitend het NGF Golfregelexamen.

Voor de stappen die u als beginnend golfer neemt gebruiken wij het Golfpaspoort van de Golfschool. Het Golfpaspoort krijgt u bij de aanmelding van de Pro (zie hieronder).

Hoe meld ik mij aan en wat zijn de kosten?

De spelregellessen en de examens zijn toegankelijk voor zowel leden van Golfclub Veldzijde als voor
niet-leden die les krijgen van onze Pro’s. Als u hieraan wilt deelnemen dan meldt u zich eerst bij een van de Pro’s van Five Star Golf (op Golfpark Wilnis, dan wel telefonisch, via de website of via de e-mail > zie de info onderaan deze pagina).    

 Voor leden: Golfclub Veldzijde heeft voor nieuwe leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen: het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en (zoals voor alle leden) het lidmaatschap van de NGF. Voor leden van Golfclub Veldzijde is dit lespakket gratis m.u.v. het examengeld. Deze kosten bedragen € 10,- per examen.

Daarnaast kunnen leden van Golfclub Veldzijde gratis gebruik maken van de zgn. ‘buddyservice’ en krijgen daarbij o.a. voor de oefenrondes begeleiding van een ervaren golfer van Golfclub Veldzijde. Deze oefenrondes kunnen worden gebruikt voor het behalen van EGA handicap 54 (zie de website voor meer informatie).

Voor niet-leden: Golfclub Veldzijde heeft ook voor niet-leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het lesmateriaal, het Golfregelexamen en een tijdelijke registratie bij de NGF voor max. één jaar. De kosten van het pakket bedragen € 70,- te voldoen door dit bedrag over te maken op rekening NL04 ABNA 059.13.37.320 t.n.v. Golfclub Veldzijde o.v.v. ‘lespakket’. Het genoemde pakket leidt op t/m het Golfregelexamen. Mocht u binnen drie maanden na aanmelding besluiten alsnog lid te worden van Golfclub Veldzijde dan worden de kosten van het lespakket gecrediteerd (minus de examenkosten).
Om de registratie van een EGA handicap (hcp 54 en lager) mogelijk te maken moet u als golfer geregistreerd staan bij de NGF. Dit kan door een lidmaatschap aan te gaan bij Golfclub Veldzijde (dit laatste gebeurt automatisch zodra u een speelrecht afneemt bij Golfpark Wilnis). Wilt u geen lid worden dan biedt Golfpark Wilnis u de mogelijkheid om uw handicap te laten registreren bij ClubNL.
ClubNL is een virtuele vereniging met een erkenning van de NGF, waar u o.a. uw handicap kunt laten registreren. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Golfpark Wilnis en op de website van ClubNL: http://www.dclub.nl/

Registratie bij de NGF zoals hierboven aangegeven levert in beide gevallen het bekende NGF EGA handicapkaartje op.

Voor het deelnemen aan de spelregellessen en de examens meldt u zich aan door het sturen van een e-mail naar golfschool@golfclubveldzijde.nl tot 1 week voorafgaand aan de betreffende les of het examen. Om te kunnen deelnemen moet u in het bezit zijn van het golfpaspoort en oefenpermissie hebben behaald op de Par3 baan. Dit gebeurt via de Pro waarvan u les krijgt. Tenslotte moet u ingeschreven staan bij de NGF. Dit gebeurt door de administratie van Golfpark Wilnis. Uw Pro kent daarvoor de weg.

Informatie over het Golfregelexamen en het 9-stappenplan van de NGF

U wordt opgeleid voor het officiële Golfregelexamen van de NGF. De Golfschool volgt daarbij de eerste 2 stappen van het zgn. 9-stappenplan van de NGF. Het daarbij behorende lesmateriaal krijgt u uitgereikt bij de aanmelding via de Pro van Five Star Golf. Meer informatie over het Golfregelexamen en het 9-stappenplan vindt u op de websites www.golfclubveldzijde.nl  en www.ngf.nl onder “Beginnen met golf”.
Meer informatie over Golfpark Wilnis vindt op www.golfparkwilnis.nl

    Lesdata 2018:  (downloaden als pdf)   
zaterdag 21 april
zaterdag 28 april
maandag 30 april
Les 1: 10.00 – 12.30 uur
Les 2: 10.00 – 12.30 uur
Examen: 19.30 uur
donderdag 14 juni
maandag 18 juni
woensdag 20 juni
Les 1: 19.30 – 22.00 uur
Les 2: 19.00 – 21.30 uur
Examen: 19.30 uur
woensdag 1 augustus
dinsdag 7 augustus
maandag 13 augustus
Les 1: 19.30 – 22.00 uur
Les 2: 19.00 – 21.30 uur
Examen: 19.30 uur
zaterdag 8 september
dinsdag 11 september
donderdag 13 september
Les 1: 10.00 – 12.30 uur
Les 2: 19.00 – 21.30 uur
Examen: 19.30 uur
donderdag 11 oktober
zaterdag 13 oktober
woensdag 17 oktober
Les 1: 19.30 – 22.00 uur
Les 2: 10.00 – 12.30 uur
Examen: 19.30 uur

Als er zich wijzigingen voordoen in het rooster dan vindt u dit op www.golfclubveldzijde.nl

U wordt verzocht uw Golfpaspoort mee te nemen naar de lessen. Voor de praktijkles hoeft u alleen uw golfschoenen mee te nemen.

De Handicap & Regelcommissie
Golfclub Veldzijde

en

FIVE STAR GOLF ACADEMY
Voor het boeken van golflessen/cursus gaat u naar :
 http://www.fivestargolf.nl/locaties/golfpark-wilnis.html

Tom van Haaren                             Jacques Balvert                            Bas Kräwinkel
PGA-A professional                          PGA-A professional                        PGA-B professional
06 41 54 63 38                                 06 44 33 27 88                                06 52 30 03 83
info@fivestargolf.nl                          jacquesbalvert8@gmail.com            bas@kraewinkel.nl   

YOUR GOLFGAME IS OUR DRIVE

Golfpaspoort

Golfclub Veldzijde GolfPaspoort Het golfpaspoort ziet er als volgt uit: (klik op de onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave)                    

 

 

Laatste nieuws