Nieuwe Leden Commissie

Om er voor te zorgen dat nieuwe leden van Golfclub Veldzijde zich zo snel mogelijk thuis voelen is de Nieuwe Leden Commissie opgericht.

De afgelopen periode is gewerkt aan een introductie brochure voor nieuwe leden, is het proces om toegang tot het leden deel van de website te verkrijgen verkort en is wederom een nieuwe leden avond georganiseerd.

Voor nieuwe leden is een buddy service opgezet. Een nieuw lid krijgt de mogelijkheid om door een buddy ondersteund te worden. De buddy zal het nieuwe lid informeren en begeleiden over het spelen op onze mooie banen, het verenigingsleven, de golfopleiding en het deelnemen aan clubactiviteiten, waaronder wedstrijden. Een tiental vrijwilligers heeft zich aangemeld om als buddy te fungeren. In het besloten Leden deel van de website staat informatie over de werkwijze van het systeem, wat wel en niet van een buddy verwacht kan worden en een overzicht van de actieve buddies.

Onder de menukeus Buddy service treft u nadere informatie over de buddy service aan.

De Nieuwe Leden commissie is via email bereikbaar: nlc@golfclubveldzijde.nl

Voor overige contact informatie zie: Bestuur en Voorzitters Commissies

Laatste nieuws