Stichting Handicart

Clubconsul: Ria de Graaf  0348-420890  (handicart@golfclubveldzijde.nl)

Stichting Handicart

De Stichting Handicart bestaat sinds 1983. Het doel van deze Stichting is om de tijdelijk of permanent minder valide golfspeler/-speelster in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. En dat niet alleen op de homecourse, maar ook op veel andere banen in Nederland. De Stichting stelt hiertoe in overleg met het betreffende bestuur op vrijwel iedere baan één of meer handicarts (ook wel buggies genoemd) gratis ter beschikking. Momenteel zijn er ca. 550 handicarts bij de Nederlandse golfbanen beschikbaar.

Bij Golfclub Veldzijde zijn er dagelijks 4 handicarts beschikbaar. Voor Golfclub Veldzijde verzorgt Golfpark Wilnis BV het dagelijks onderhoud en bedrijfsklaar houden van de handicarts.

Aanschaf en onderhoud van de Handicarts wordt mogelijk gemaakt door:

Legaten en schenkingen
Donaties (dit zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten. Iedereen kan donateur worden; de minimale donatie bedraagt € 12,50 per jaar)
Gebruikersbijdragen

Gebruikersbijdragen

De bijdrage voor een persoonsgebonden gebruikerskaart bedraagt € 8,50 per jaar
Houders van een persoonsgebonden gebruikerskaart betalen € 5,00  per ronde

Aanvraag gebruikerskaart
Voor het aanvragen van een gebruikerskaart kunt u bij de clubconsul een formulier verkrijgen. Op dit formulier dient een arts te verklaren dat de aanvrager/aanvraagster naar zijn of haar oordeel niet in staat is lopend een ronde te golfen. Het formulier dient met een pasfoto te worden ingeleverd bij de clubconsul, waarna als regel door het Handicart secretariaat een gebruikerskaart met een maximale looptijd van 2 jaar wordt afgegeven.
Bij korte blessures bestaat ook de mogelijkheid via de clubconsul een tijdelijke gebruikerskaart aan te vragen, eveneens op basis van de verklaring van een arts (geen pasfoto nodig). Van de  gebruiker van een handicart  wordt verwacht dat hij/zij ook  donateur van de Stichting Handicart wordt.

Reserveren Handicart

reserveren van een  Handicart kan alleen via de caddie master.

Bij een wedstrijd dient het lid bij de inschrijving aan te geven of hij/zij gebruik van een   Handicart wil maken  Er worden zoveel mogelijk 2 personen per Handicart ingedeeld .

Veroorzaakte schade dient  gemeld te worden bij de caddiemaster. Het eigen risico bij schade is 125 euro.

Voor meer informatie zie ook de website van de Stichting Handicart: www.handicart.nl

Laatste nieuws