Gedrags- en rijregels

De handicarts zijn eigendom van Golfpark Wilnis BV en worden ter beschikking gesteld aan betalende gebruikers en houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker van een buggy/handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrags- en Rijregels’:

Maximale belasting

Twee personen. Neem geen ‘lifters’ mee. Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van tegenstanders of medespelers.

Spaar de baan

Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op en toon daarmee uw waardering dat men handicarts toelaat.Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder / kaarthouder niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem werd gesteld. De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven voor meerijders en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen. Als het ‘zwartrijden’ onacceptabele vormen aanneemt, zal de Stichting zich genoodzaakt zien het basistarief te verhogen. Laat na gebruik de buggy/handicart opgeruimd achter. Kijk na de rit de kar even na. Resten in de vuilnisbak, alles op zijn plaats en ook de volgende gebruiker kan opgeruimd verder.

Schade en storingen

In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld en het schadeformulier ingevuld te worden. Onze verzekeraar staat erop dat melding meteen ter plekke plaats vindt en dat het formulier zo snel als enigszins mogelijk is wordt ingevuld. Ook storingen moeten onverwijld gerapporteerd worden.

Veel rij- en golfplezier.

Laatste nieuws