IJsemmer wedstrijd

Organisatie     :     WECO

Starttijd            :      All Tee Start (gunshot), aanvang 11.00 uur.

Aantal holes    :      18 holes

Spelvorm         :      Stableford 

Inleg                  :      € 2,50 per deelname

Algemeen

– Er zijn 5 ijsemmer wedstrijden (speeldata: zie wedstrijdkalender)

– Deelname mogelijk met handicap 0-45

– HCP-verrekening 75% van playing handicap

– Maximale playing handicap 36

– Inschrijving 3 weken voor wedstrijddata mogelijk

– Maximaal aantal deelnemers per wedstrijd 52

– Reserves worden, bij afzeggingen, gebeld

– Flightindelingen worden op de wedstrijddag door loting bepaald

– Zowel op de zomer- als op de wintergreens uitholen

– Plaatsen kan in deze periode toegestaan zijn (zie bord)

– U heeft een ijsemmer “gescoord” als u 2 of meer stableford punten op ‘n hole heeft gehaald

– Kunt u geen 2 stableford punten meer halen, dan bal oppakken

– Dagwinnaar is degene met de meeste ijsemmers die dag gehaald

– Is dat gelijk dan wint degene met de laagste handicap

– Eindwinnaar is degene die op alle holes een of meer ijsemmer heeft gehaald. Zijn er meerderen die dat hebben, is het totaal aantal behaalde ijsemmers bepalend. Het aantal “volle” ijsemmers is bepalend. Zijn er meerderen die dat hebben, dan is het totaal aantal resterende ijsemmers bepalend.

– Mocht dat ook gelijk zijn dan is de degene met de laagste handicap de winnaar

– Met de ijsemmer-wedstrijden worden geen birdies uitgereikt

– U dient zich minimaal om 10.15 uur gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.

Prijzen

Op iedere wedstrijddag zijn er prijzen voor de beste 3 dames en beste 3 heren en prijzen voor de neary, leary, longest of long-longest e.i.d.. Kunt U niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, dan kunt U ook niet voor de prijzen van die dag in aanmerking komen. U mag dan ook niet bij de “bijzondere” verrichtingen uw naam op het scoreblaadje zetten!

Op de laatste speeldag is er voor de deelnemers een gezellige afsluiting met de prijsuitreiking van de overall prijzen.

Afmelden

Regels voor afmelden zijn opgenomen in het algemeen wedstrijdreglement. Houdt er rekening mee dat u zowel uw medespelers als de wedstrijdleiding benadeelt als u dit niet nakomt, bovendien ontneemt u anderen die op de reservelijst staan, de mogelijkheid mee te kunnen doen.

Tips / etiquette

Vul aan het einde van uw ronde de scorekaarten correct en volledig in. Voer de resultaten in op de computer en lever de kaart in bij de wedstrijdleiding.

LET OP: EEN NIET JUIST INGEVULDE KAART KAN VOOR DE WEDSTRIJDCOMMISSIE AANLEIDING ZIJN U UIT TE SLUITEN.

– Houdt tempo in het spel. Zoek niet te lang naar een bal. Laat andere flights door indien de hole voor u leeg is.

– Het is druk op de baan. Volg de bal van uw flightgenoot en roep “FORE” indien de kans bestaat dat de bal in de buurt van andere spelers komt. Liever twee keer te veel dan één keer te weinig.

– Sla bij enige twijfel een provisionele bal.

– Repareer pitchmarks, plaats divots terug en hark de bunkers aan.

Veel plezier  –  WECO 

Laatste nieuws