Reglement Koningsbal

Organisatie : WECO / JubileumCie

Starttijd : All Tee Start (gunshot), aanvang 10.00 uur.

Aantal holes : 18 holes

Spelvorm : Gezelligheidswedstrijd (strokeplay)

Inleg : € 2,50 per deelname

Algemeen

– Maximaal aantal deelnemers 60
– Startlijst wordt bepaald door wedstrijdcommissie
– Wedstrijd is een mix van strokeplay-touwwedstrijd en cross-country
– Het beginsel is strokeplay
– Resultaat wordt bepaald door van het aantal slagen(=bruto score), de playing hcp af te trekken(=netto score).
– Iedere deelnemer krijgt een stuk touw dat zoveel meters lang is als zijn handicap. Hij mag steeds zijn bal opnemen en verplaatsen, maar moet bij elke keer dat hij dat doet een stuk touw afsnijden gelijk aan de afstand waarover hij zijn bal heeft verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts, verbetering van ligging uit een bunker of vanachter een boom of struik. Niet van toepassing bij een waterhindernis. Ook niet te gebruiken om in een Koninginnebunker te komen. Als het touw is opgebruikt mag de bal niet meer verplaatst worden.
– Bij hole 1/10, 4/13,5/14(2), 8/17 en 9/18 zijn “Koninginnebunkers” geplaatst. Als de bal via dat vak gespeeld wordt (maximaal 1x per hole), mag men 3 slagen van zijn totaal aftrekken. In totaal 36 slagen te vedienen!
– Op hole 2/11 en 7/16 moet de bal via de bunker gespeeld worden.
– U dient zich minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.
– Naast uw golfuitrusting dient u ook een schaar of mes mee te nemen !!
– En een plastic zak om uw afgeknipte touw op te ruimen.

Prijzen

– Uitslag wordt bepaald door van het aantal slagen(= bruto score), de playing hcp af te trekken(= netto score).
– Prijzen voor de beste 3 dames en heren. Bij gelijke scores zijn de laatste 9 holes bepalend, dan wel de laatste 6 of de laatste 3 holes. Mocht dat ook gelijk zijn, dan is de speler met de laagste handicap de winnaar
– Leden die voornemens zijn deel te nemen aan een door de vereniging uitgeschreven wedstrijd dienen er rekening mee te houden dat de prijsuitreiking een integraal onderdeel uitmaakt van de wedstrijd. Afwezigheid bij de prijsuitreiking dient voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
– De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na inlevering van de scorekaart van de laatste wedstrijddeelnemer plaats. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn prijs.
Afmelden
Afmelding voor wedstrijden is tot een week voor aanvang van de wedstrijd mogelijk via de Golfzuil in de hal van het verenigingsgebouw of via de website van de vereniging.
Afmelding voor deelname aan een wedstrijd binnen één week voor aanvang van de wedstrijd, is alleen mogelijk vanwege bijzondere omstandigheden. Zowel ingedeelde spelers als diegenen, die zich als reserve hebben opgegeven, dienen dit z.s.m. rechtstreeks aan de wedstrijdleider(s) van de wedstrijd door te geven. De wedstrijdcommissie kan bij onjuiste of ongegronde afzegging besluiten een straf op te leggen.
Indien u zich afmeldt binnen 24 uur voor de wedstrijd, bent u het inschrijfgeld verschuldigd.

Tips / etiquettes

Vul aan het einde van uw ronde de scorekaarten correct en volledig in.

LET OP: EEN NIET JUIST INGEVULDE KAART KAN VOOR DE WEDSTRIJDCOMMISSIE AANLEIDING ZIJN U UIT TE SLUITEN.
– Houdt tempo in het spel. Zoek niet te lang naar een bal. Laat andere flights door indien de hole voor u leeg is.
– Het is druk op de baan. Volg de bal van uw flightgenoot en roep “FORE” indien de kans bestaat dat de bal in de buurt van andere spelers komt. Liever twee keer te veel dan één keer te weinig.
– Sla bij enige twijfel een provisionele bal.
– Repareer pitchmarks, plaats divots terug en hark de bunkers aan.

Veel plezier – WECO

Hole 1 en 10 Koninginnebunker naast gewone 1e bunker

Hole 2 en 11 Via een van de gewone bunkers. Touw niet gebruiken om erin te komen. Eventueel wel om er daarna weer uit te komen.

Hole 3 en 12 Geen bijzonderheden

Hole 4 en 13 Koninginnebunker vlak voor het water

Hole 5 en 14 Koninginnebunker vlak voor gewone 1e bunker en Koninginnebunker links naast zeg maar de green van 7

Hole 6 en 15 Geen bijzonderheden

Hole 7 en 16 Geen bijzonderheden

Hole 8 en 17 Koninginnebunker rechts naast bunker

Hole 9 en 18 Koninginnebunker vlak voor het water

Laatste nieuws