Reglement Mixed Foursome

Organisatie : WECO

Starttijd : All Tee Start (gunshot), aanvang 13.00 uur.

Aantal holes : 18 holes

Spelvorm : Foursome

Inleg : € 2,50 per deelname

Algemeen

– Maximaal aantal deelnemers per ronde 66
– Team bestaat uit een dame en een heer
– Alleen teams met dezelfde samenstelling spelen voor de eindprijs
– Er zijn 3 voorronden en een finale in oktober
– Uw playing hcp is de gemiddelde playing hcp van de twee spelers
– Op iedere hole wordt om en om afgeslagen
– Na de afslag wordt ook om en om geslagen/geput
– Maximaal aantal slagen per hole is dubbel par plus 1
– Resultaat wordt bepaald door van het aantal slagen(=bruto score), de playing hcp af te trekken(=netto score).
– Eindstand wordt bepaald door de beste 2 netto resultaten uit de voorronden plus het netto resultaat uit de finale bij elkaar op te tellen
– Bij gelijk eindigen is de finalewedstrijd bepalend
– Mocht dat ook gelijk zijn dan is het team met de hoogste playing handicap de winnaar.
– Startlijst wordt bepaald door wedstrijdcommissie
– U dient zich minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.

Prijzen

– Op iedere wedstrijddag zijn er prijzen voor de beste drie teams.
– Eindstand wordt bepaald door de beste 2 netto resultaten uit de voorronden plus het netto resultaat uit de finale bij elkaar op te tellen. Bij gelijk eindigen is de finalewedstrijd bepalend. Mocht dat ook gelijk zijn dan is het team met de hoogste playing handicap de winnaar. Op de laatste speeldag is er voor deelnemers een gezellige afsluiting met de prijsuitreiking van de overall prijzen.
– Leden die voornemens zijn deel te nemen aan een door de vereniging uitgeschreven wedstrijd dienen er rekening mee te houden dat de prijsuitreiking een integraal onderdeel uitmaakt van de wedstrijd. Afwezigheid bij de prijsuitreiking dient voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
– De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na inlevering van de scorekaart van de laatste wedstrijddeelnemer plaats. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest in principe het recht op zijn prijs. Een uitzondering hierop vormen de maandbeker wedstrijden. De winnaar van de maandbeker ontvangt bij afwezigheid geen dagprijs maar behoudt wel recht op de beker mits de verhindering bij de prijsuitreiking vóór het begin van de wedstrijd is gemeld bij de wedstrijdleiding

Afmelden

– Afmelding voor wedstrijden is tot een week voor aanvang van de wedstrijd mogelijk via de Golfzuil in de hal van het verenigingsgebouw of via de website van de vereniging.
– Afmelding voor deelname aan een wedstrijd binnen één week voor aanvang van de wedstrijd, is alleen mogelijk vanwege bijzondere omstandigheden. Zowel ingedeelde spelers als diegenen, die zich als reserve hebben opgegeven, dienen dit z.s.m. rechtstreeks aan de wedstrijdleider(s) van de wedstrijd door te geven. De wedstrijdcommissie kan bij onjuiste of ongegronde afzegging besluiten een straf op te leggen.
– Indien u zich afmeldt binnen 24 uur voor de wedstrijd, bent u het inschrijfgeld verschuldigd.

Tips / etiquettes

Vul aan het einde van uw ronde de scorekaarten correct en volledig in. Voer de resultaten in op de computer en lever de kaart in bij de wedstrijdleiding.

LET OP: EEN NIET JUIST INGEVULDE KAART KAN VOOR DE WEDSTRIJDCOMMISSIE AANLEIDING ZIJN U UIT TE SLUITEN.

– Houdt tempo in het spel. Zoek niet te lang naar een bal. Laat andere flights door indien de hole voor u leeg is.

– Het is druk op de baan. Volg de bal van uw flightgenoot en roep “FORE” indien de kans bestaat dat de bal in de buurt van andere spelers komt. Liever twee keer te veel dan één keer te weinig.

– Sla bij enige twijfel een provisionele bal.

– Repareer pitchmarks, plaats divots terug en hark de bunkers aan.

 

Veel plezier – WECO

Laatste nieuws